23 grudnia zakończyła się realizacja projektu „12 kroków”.

Na zakończenie projektu uczestnicy przygotowali w zależności

od potrzeb krótko- lub długookresowe strategie pozyskiwania

funduszy dla swoich organizacji. W przygotowaniu strategii mogły

uczestniczyć również pozostałe osoby zaangażowane w

działalność danej organizacji – m.in. członkowie,

członkowie zarządów, pracownicy.

Zgodnie z założeniami projektu wypracowane plany

działań mają zostać wdrożone i przyczynić się do rozwoju

kapitału finansowego organizacji uczestniczących w projekcie.

 

 

 

Z dniem 14.09.2010 zakończona została rekrutacja do projektu.

W projekcie wezmą udział dwie 20-osobowe grupy uczestników.

 

 

Ankieta zgłoszeniowa do pobrania tutaj.

Chętnych prosimy o wysłanie ankiety zgłoszeniowej

na adres biuro@sektor3.wroclaw.pl do 31.08.2010.

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

 

 

Projekt jest adresowany do organizacji pozarządowych i grup inicjatywnych mających siedzibę na terenie Wrocławia lub powiatów wrocławskiego ziemskiego, średzkiego, oleśnickiego, trzebnickiego - członków, pracowników
i wolontariuszy.

W ramach projektu każdy uczestnik weźmie udział w 12 szkoleniach (w sumie 96 h dydaktycznych), 2 wizytach studyjnych we wzorcowych organizacjach,
1 grupowym spotkaniu monitorującym efekty we wdrażaniu strategii budowania kapitału finansowego i 1 godzinie indywidualnego doradztwa.

Uczestnicy projektu przygotują pod okiem specjalistów strategię budowania kapitału finansowego dla swojej organizacji i będą ją wdrażać.

Zajęcia odbywać się będą we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3, ul. Legnicka 65 (budynek byłej zajezdni tramwajowej) mniej więcej co 2 tygodnie w godz. 9.00 - 16.00 - opcjonalnie w czwartki i piątki lub soboty i niedziele. Działania projektowe rozpoczną się 16 września,
a zakończą 19 grudnia 2010 r.

Cykl szkoleń obejmie następujące tematy:

· Trening kreatywności,

· Podstawy fundraisingu,

· Tworzenie projektów,

· Przegląd źródeł finansowania działalności organizacji,

· Organizacja w oczach darczyńców – budowanie wizerunku,

· Współpraca z biznesem,

· Współpraca z darczyńcami indywidualnymi,

· Pozyskiwanie krajowych środków publicznych na realizację zadań publicznych,

· Pozyskiwanie funduszy unijnych,

· Prowadzenie działalności gospodarczej,

· Zarządzanie finansami w organizacji z elementami rachunkowości
i księgowości,

· Planowanie strategii fundraisingowej organizacji.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.  Szczegóły nt. projektu do pobrania tutaj.

Realizatorem projektu jest Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” we współpracy z Domem Spotkań im. Angelusa Silesiusa. Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013.

 

Na realizację dobrych pomysłów zawsze znajdą się fundusze,  lecz aby dojść do celu  najpierw trzeba wyruszyć w drogę. Wyrusz w tę drogę razem z namiWeź udział w projekcie „12 kroków do budowania kapitału finansowego organizacji”.

Kontakt do organizatora:

 

Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”

ul. Legnicka 65

 54-206 Wrocław

Tel. 71 359 75 00

Fax 71 359 75 01

e-mail: biuro@sektor3.wroclaw.pl

www.sektor3.wroclaw.pl

Pole tekstowe: Kilka słów o projekcie „12 kroków…”
Pole tekstowe: Ruszyła rekrutacja do projektu!
Pole tekstowe: Rekrutacja do projektu zakończona
Pole tekstowe: Projekt „12 kroków” zakończony!